Skriv utSkriv ut

WIP
Wolff intensivprogam

WIP är ett träningsmaterial avsett för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och sker i en till en-undervisning under 12 veckor, 30 minuter varje dag.

Ny testplattform

Nu lanserar vi en ny och förbättrad testplattform - HTS 5, HR-Edition


HTS 5, HR-Edition, är speciellt utformad för HR-organisationer som arbetar med rekrytering och personalutveckling. 

>> Läs mer om HTS 5 här

>> Logga in 

ADOS-2

ADOS-2 på svenska!

ADOS-2 är en reviderad och utökad version av ADOS – den gyllene standarden för observationsbedömningar av barn och vuxna med autismspektrumtillstånd (AST).

En viktig nyhet i ADOS-2 är Knattemodulen för bedömning av barn i åldern 12 till 30 månader.

>> Läs mer om ADOS-2 här

Copyright © 2015 Hogrefe Psykologiförlaget AB