Skriv utSkriv ut

NYHET!
SON-R 6−40 Non-Verbal Intelligence Test

SON-R 6−40, som ersätter den tidigare versionen SON-R 5½−17, är ett icke-verbalt intelligenstest för bedömningar av både barn och vuxna.

 

Publiceras i höst!

LäsKedjor-2 och engelska ordkedjor
- publiceras hösten 2014

Denna reviderade version av LäsKedjor från 2001 innehåller tre delprov:
Bokstavskedjor, Ordkedjor och Meningskedjor i ett och samma häfte. Kedjorna kan användas och är normerade från skolår 1 (våren) och
genom hela grundskolan till gymnasiets år 1. 

Läs mer om LäsKedjor-2 här >> 

ITPA-3

Kartlägg barns språkliga förmåga med ITPA-3

ITPA-3 avser att identifiera barn med svårigheter i tal- och skriftspråk samt ge en bild av barnets språkliga styrkor och svagheter. Resultatet kan även användas som en indikator på läs- och skrivmognad samt för att bedöma behovet av specialundervisning.

Läs mer om ITPA-3 här >>

Copyright © 2014 Hogrefe Psykologiförlaget AB