Skriv utSkriv ut

CFT 20-R

Ett icke-verbalt begåvningstest för
barn och vuxna

Cattell’s Fluid Intelligence Test, Scale 2 (CFT 20-R) är ett begåvningstest med icke-verbala testuppgifter som administreras med hjälp av muntligt givna eller skrivna instruktioner.


ComFor-2

Tidiga tecken i kommunikation

ComFor-2 används för att undersöka vilken typ av individualiserade kommunikativa hjälpmedel som kan underlätta kommunikation för personer med autism.

>> Läs mer om ComFor-2 här

AMI

Achievement Motivation Inventory

AMI grundar sig på antagandet att prestationsmotivation är avhängigt hur olika personlighetsdimensioner riktas mot prestation. Testet belyser därmed hur personens motivation bidrar till att främja eller hämma framgång i arbete.

>> Läs mer

Copyright © 2017 Hogrefe Psykologiförlaget AB