Skriv utSkriv ut

MMPI-2-RF

MMPI-2-RF är en 338-itemversion av personlighetsinventoriet MMPI-2

MMPI-2-RF är ett bredspektruminstrument som mäter olika aspekter av psykologisk dysfunktion och personlighet. Med sina nya skalor och ett mindre antal item är MMPI-2-RF ett värdefullt alternativ till, men ersätter inte, MMPI-2. MMPI-2-RF kan administreras antingen digitalt eller på papper med digital scoring.

NYHET!

Reviderade delprov i läsförståelse samt ny handledning

DLS för skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet är ett välanvänt diagnostiskt screeninginstrument som är lätt att administrera och ger reliabel information om klassens och enskilda elevers färdigheter i läsning och skrivning. 

 

>> Läs mer om DLS för skolår 7–9 och år 1 här

NYHET!

BRIEF-2 är en reviderad version av de båda förlagorna BRIEF och BRIEF-SR.

BRIEF-2 kan användas för bedömning av barn och ungdomar med utvecklingsrelaterade och förvärvade neurologiska tillstånd såsom inlärningssvårigheter, ADHD, traumatisk hjärnskada och AST.

>> Läs mer om BRIEF-2 här

Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB