Skriv utSkriv ut

NYHET! Jämna steg - lästräningsmaterial

Jämna steg är ett pedagogiskt lästräningsmaterial för barn i åldrarna 6–8 år. Materialet bygger på en-till-en-träning och är särskilt utvecklat för barn som befinner sig i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller behöver extra lästräning för att hålla jämna steg med eleverna inom åldersgruppen.

HTS 5

HTS 5 digital testplattform

Våra digitala tester

Hogrefe Testsystem (HTS) 5 är plattformsoberoende, användarvänlig och med tilltalande design. Resultat presenteras både numeriskt (råpoäng och standardpoäng) och grafiskt.

>> Läs mer om HTS 5 här

NYHET!

KONTAKT-manual

Nyhet! KONTAKT-manual.
Det här är en ny fullständigt omarbetad upplaga av manualen.

KONTAKT är social färdighetsträning i grupp med fokus på kommunikation och social interaktion vid autismspektrumtrillstånd enligt Frankfurtmodellen.
Deltagare: 8–19 år.

>> Läs mer om KONTAKT här

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB