Skriv utSkriv ut

NYHET!
LäsKedjor-2

LäsKedjor–2 är ett reviderat screeninginstrument för bedömning av läsförmåga hos elever och omfattas av tre delprov, avsedda för skolår 1-9 samt gymnasiets första år:

Bokstavskedjor, Ordkedjor och Meningskedjor

Till LäsKedjor-2 finns ett nytt tilläggsprov med engelska ordkedjor, English WordChains, som kan användas från årskurs 3.

 


SON-R 6−40

Icke-verbalt begåvningstest

SON-R 6−40, som ersätter den tidigare versionen SON-R 5½−17, är ett icke-verbalt intelligenstest för bedömningar av både barn och vuxna. Då administrering och genomförande av testet inte kräver talat språk lämpar det sig särskilt väl för bedömningar av personer med annat modersmål, nedsatt hörsel, språksvårigheter eller verbala kommunikationssvårigheter.

>> Läs mer om SON-R 6−40 här

ADOS-2

ADOS-2 på svenska!

ADOS-2 är en reviderad och utökad version av ADOS – den gyllene standarden för observationsbedömningar av barn och vuxna med autismspektrumtillstånd (AST).

En viktig nyhet i ADOS-2 är Knattemodulen för bedömning av barn i åldern 12 till 30 månader.

>> Läs mer om ADOS-2 här

Copyright © 2014 Hogrefe Psykologiförlaget AB