Skriv utSkriv ut

NYHET!
SON-R 6−40 Non-Verbal Intelligence Test

SON-R 6−40, som ersätter den tidigare versionen SON-R 5½−17, är ett icke-verbalt intelligenstest för bedömningar av både barn och vuxna.

 

PEGASUS

Kurs för vuxna med ADHD och deras närstående

PEGASUS är ett komplett psykoedukativt kursmaterial som har utvecklats för att bemöta behoven av information, erfarenhetsutbyte och utbildning i funktionsnedsättningen ADHD. PEGASUS-kursen genomförs i grupp och ger ökad kunskap om ADHD, behandlingar, strategier och vad det finns för stöd att tillgå.

Läs mer om PEGASUS här >> 

ITPA-3

Kartlägg barns språkliga förmåga med ITPA-3

ITPA-3 avser att identifiera barn med svårigheter i tal- och skriftspråk samt ge en bild av barnets språkliga styrkor och svagheter. Resultatet kan även användas som en indikator på läs- och skrivmognad samt för att bedöma behovet av specialundervisning.

Läs mer om ITPA-3 här >>

Copyright © 2014 Hogrefe Psykologiförlaget AB