Skriv utSkriv ut

Developmental Profile 3

Med DP-3 utvärderas barnets utveckling inom fem områden: motorik, adaptivt beteende, socialt samspel, kognition och kommunikation.

Conners 3

ADHD-diagnostisering av barn och ungdom

Conners 3 är en genomgripande bedömning av ADHD hos barn och ungdomar i åldrarna 6 till 18 år.

>> Läs mer om Conners 3 här

d2-R

Uppmärksamhets- och koncentrationstestet d2-R 

Den nya reviderade versionen av d2, d2-R, är ett snabbt och tillförlitligt sätt att mäta individens uppmärksamhets- och koncentrationsförmåga. 

>> Läs mer om d2-R här

Copyright © 2016 Hogrefe Psykologiförlaget AB