Skriv utSkriv ut

NYHET!
ADOS-2 på svenska

ADOS-2 är en reviderad och utökad version
av ADOS – den gyllene standarden för
observationsbedömningar av barn och vuxna
med autismspektrumtillstånd (AST).


En viktig nyhet i ADOS-2 är Knattemodulen för bedömning av barn i åldern 12 till 30 månader.

 

Publiceras i höst!

LäsKedjor-2 och engelska ordkedjor
- publiceras hösten 2014

Denna reviderade version av LäsKedjor från 2001 innehåller tre delprov:
Bokstavskedjor, Ordkedjor och Meningskedjor i ett och samma häfte. Kedjorna kan användas och är normerade från skolår 1 (våren) och
genom hela grundskolan till gymnasiets år 1. 

Läs mer om LäsKedjor-2 här >> 

ITPA-3

Kartlägg barns språkliga förmåga med ITPA-3

ITPA-3 avser att identifiera barn med svårigheter i tal- och skriftspråk samt ge en bild av barnets språkliga styrkor och svagheter. Resultatet kan även användas som en indikator på läs- och skrivmognad samt för att bedöma behovet av specialundervisning.

Läs mer om ITPA-3 här >>

Copyright © 2014 Hogrefe Psykologiförlaget AB