Skriv utSkriv ut

Hur Hogrefe hanterar dataskydd (GDPR)

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft Sverige och övriga medlemsstater i EU. Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen (PUL) och innehåller skärpta regler för behandling av personuppgifter.

Målsättningen med det nya regelverket är att skydda den personliga integriteten avseende data för alla EU-medborgare. Hogrefe uppfyller självklart alla legala förpliktelser kopplade till det nya regelverket och vi garanterar våra kunders datasäkerhet.     

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) vilket bland annat innebär att:

  •  vi endast använder informationen för det ändamål vi har angett
  • vi inte samlar in eller lagrar information som inte är nödvändig för ändamålet 
  • vi kommunicerar på ett tydligt sätt hur personuppgifter samlas in, lagras och används och ser till att berörda personers rättigheter tillgodoses.

De uppgifter vi hanterar rör;  

  • Kundregister. Där behandlas personuppgifter utifrån intresseavvägning, vilket betyder att vi endast samlar in de uppgifter vi behöver för att kunna serva våra kunder.   
  • Datainsamling i förbindelse med testutveckling. Här inhämtar vi alltid samtycke från de personer som medverkar i våra datainsamlingar. 

 

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke beträffande vår rätt att behandla dina personuppgifter.

Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@hogrefe.se.

 

Mer information om GDPR finner du på www.datainspektionen.se

Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB