Skriv utSkriv ut

Griffiths III: Griffiths Scales of Child Development
(3rd Edition)

Elizabeth Green, Louise Stroud, Susan Bloomfield, Johan Cronje, Cheryl Foxcroft, Kim Hurter, Hilary Lane, Rivca, Marais, Candice Marx, Paula McAlinden, Rosemary O’Connell, Ruth Paradice, Danie Venter

Syfte: Utvecklingsbedömning
Ålder: 0 till 6 år (72 månader)
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg psykolog
Tidsåtgång: Cirka 60 minuter
Språk: Engelsk version

Griffiths III är en ny version av Griffiths Scales of Child Development – ett flitigt använt instrument i utvecklingsbedömningar under många år. Den nya versionen bygger på aktuella teorier och forskning inom utvecklingspsykologi i kombination med det bästa från tidigare versioner av testet.

Griffiths III är resultatet av en genomgripande omstandardisering av Griffiths Mental Developmental Scales (GMDS) som ofta beskrivs som “gold standard” inom utvecklingsbedömningar. Grifftiths III är en omfattande utvecklingsbedömning som kan användas kontinuerligt från födseln upp till 6 år (72 månader). Standardiseringen genomfördes i ett representativt urval av barn i Storbritannien och Irland av Association for Research in Infant and Child Development (ARICD), och slutfördes under 2015.

Vad är Griffiths III?
Griffiths III ger ett övergripande mått på barnets utvecklingsnivå och en individuell profil av styrkor och behov inom fem områden:

  • ”Foundations of Learning” – mäter kritiska aspekter av inlärning under de tidiga åren
  • ”Language and Communication” – ger ett övergripande mått på språkutveckling, expressivt och receptivt språk och användning av språk i social kommunikation med andra.
  • ”Eye and Hand Coordination” – bedömer finmotoriska färdigheter, hänthet och visuell perception.
  • ”Personal–Social–Emotional” – mäter konstrukt relaterade till barnets ökande känsla av självet och självständighet, interaktion med andra samt många andra aspekter av emotionell utveckling.
  • “Gross Motor” – bedömer bland annat kroppskontroll, balans och koordination.  

Vad är nytt i Griffiths III?
I Griffiths III införlivas det bästa från de tidigare versionerna tillsammans med ett helt nytt och vidareutvecklat material. Över 80 % av testets innehåll har bearbetats i linje med modern forskning inom pediatrik, psykologi och neurologi. I utvecklingen har man även tagit hänsyn till synpunkter från kliniker. Administreringen av testet är nu mer praktiskt för testanvändaren, testmaterialet lätt att rengöra, är barnvänligt och har formgetts för att vara tilltalande för små barn.

>> Mer information om Griffiths III finns här 

>> Kurs i Griffiths III anordnas genom ARICD I Storbritannien http://www.aricd.ac.uk/training-courses/

 

 

Kontakta kundtjänst för beställning av förbrukningsmaterial till de äldre versionerna av Griffiths*:

Griffiths Mental Development Scales – Extended Revised: 2 to 8 years samt Griffiths Mental Development Scales - Revised: 0 to 2 years

 * Med reservation för slutförsäljning.

 

Griffths III komplett omfattar engelska manualer: Part I Manual: Overview, Development and Psychometric Properties, Part II Manual: Administration and Scoring, Part III Manual: Norms. E-learning package registration information, testprotokoll med analysblad (10 pack), rithäften (10 pack) samt testmaterial.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
035-010 Griffiths III kit
18 950 kr
035-015 Griffiths III, Record Books & Drawing Books
795 kr

Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB