Skriv utSkriv ut

Leiter-3

Leiter International Performance Scale − 3rd Edition

Gale H.Roid, Lucy J. Miller, Mark Pomplun och Chris Koch

Syfte: Icke-verbalt begåvningstest
Ålder: 3 till 75 + år
Administrering: Individuell
Behörighet: Leg psykolog
Tidsåtgång: Kognitivt testbatteri 20-45 min, Uppmärksamhet-/minnesbatteriet cirka 30 min
Språk: Svensk version med amerikanska normer

Leiter-3 är en ny och reviderad upplaga av det icke-verbala testbatteriet Leiter-R. Liksom föregångaren är testbatteriet avsett för bedömning av icke-verbal begåvning och kognitiv förmåga. De ingående deltesten och testmaterialet har genomgått en omfattande revidering och antalet deltest minskats från 20 till 10. Det utökade åldersspannet gör det möjligt att använda Leiter-3 för bedömningar av barn och vuxna från 3 till 75+ år.

Leiter-3 ger en bedömning av icke-verbala kognitiva förmågor såväl som av uppmärksamhet och neuropsykologiska förmågor. Testbatteriet lämpar sig särskilt väl bedömning av personer med språksvårigheter, svenska som andraspråk eller för icke-svensktalande. Testet kan administreras helt utan talade instruktioner med hjälp av gester.

Leiter-3 består av ett kognitivt testbatteri och ett uppmärksamhet-/minnesbatteri som består av sammanlagt 10 deltest. Uppmärksamhet-/minnesbatteriet kan administreras för sig eller tillsammans med det kognitiva testbatteriet.

Det kognitiva testbatteriet består fem deltest och tar cirka 20 till 45 minuter att administrera. För IK-bedömning används de fyra deltesten Klassifikation och analogier, Ordningsföljd, Figur-bakgrund och Formkomplettering. Det femte deltestet i det kognitiva batteriet, Visuella mönster, är valfritt.

Uppmärksamhet-/minnesbatteriet består också av fem deltest och tar cirka 30 minuter att administrera. Två av dem avser ickeverbal uppmärksamhet: Uppmärksamhet-ihållande och Uppmärksamhet-delad. Vidare innehåller batteriet ett nytt interferenstest: Icke-verbal Stroop och två deltest för minne: Minnesspann framlänges och Minnesspann baklänges.

Leiter-3 innehåller även en skattningsskala för testledaren som ger graderade mått på testbeteenden.

Leiter-3 utvecklades för bedömning av individer där verbala test inte är lämpliga. Därför kan testbatteriet vara särskilt värdefullt vid bedömning av personer med betydande kommunikationsstörningar, autism, försenad kognitiv utveckling, annat modersmål än svenska, inlärningssvårigheter, hörselnedsättning, ADHD, motorisk funktionsnedsättning, traumatisk hjärnskada och diverse hjärnskador hos vuxna, inklusive Alzheimers, Parkinsons och demens.

Normer
Den amerikanska normgruppen består av totalt 1603 personer i åldrarna 3 till 75 + år. Normerna är insamlade under första delen av 2010-talet. Normer för testledarens skattningsskala bygger på den föregående versionen Leiter-R.

>> Leiter-3 Assessment Overview

Scoringprogram
Ett datoriserat scoringprogram för Leiter-3 generar individuella utvärderingsrapporter för skalor och profiler. Se exempel på utvärderingsrapport här (Pdf). Leiter-3 scoringprogram ligger på en USB med ett obegränsat antal utvärderingsrapporter.

Systemkrav: Windows XP (SP2 eller senare version)/Vista/7 och för Mac OSX Intel 10.10 eller senare version. Enanvändarlicens.

För teknisk support kontakta Stoelting Co. i USA: Telefon: 1-800-860-9775 Fax: 630-860-9775 Email: info@StoeltingCo.com 

 

 

Leiter-3 komplett omfattar amerikansk manual, svensk manual, allt stimulusmaterial (ram, klossar, skumgummiformer, stimuluskort och påsar för skumgummiformer), stafflibok, stimulusbok, rättningsmallar, gestlaminat, protokoll, responshäfte, utvecklingspoäng. Materialet levereras i ryggsäck med hjul.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
443-200 Leiter-3, Komplett
14 100 kr
443-201 Leiter-3, Manual svensk
1 100 kr
443-202 Leiter-3, Protokoll, 10 st*
375 kr
443-203 Leiter-3, Responshäfte, 10 st*
295 kr
443-204 Leiter-3, Utvecklingspoäng, 10 st*
145 kr

Artikelnr. Artikel Pris Antal
443-205 Leiter-3, Scoringprogram, amerikanskt
4 695 kr

Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB