Skriv utSkriv ut

SPM-P™
Sensory Processing Measure – Preschool™

Hemmaformulär
Cheryl Ecker, M.A., OTR/L, & L. Diane Parham, Ph.D., OTR/L, FAOTA

Förskoleformulär
Heather Miller Kuhaneck, M.S., OTR/L, FAOTA, Diana A. Henry, M.S., OTR/L, FAOTA & Tara J. Glennon, Ed.D., OTR/L, FAOTA

Syfte: Bedömning av svårigheter med bearbetning av sensorisk information, praxis och socialt deltagande hos barn i förskoleålder
Ålder: 2 till 5 år
Administrering: Individuell eller grupp
Behörighet: Leg arbetsterapeut, leg psykolog
Tidsåtgång: 15-20 minuter
Språk: Svensk version med amerikanska normer

The Sensory Processing Measure – Preschool (SPM-P) är bedömningsformulär som används för att utreda barn i förskoleåldern avseende svårigheter med bearbetning av sensorisk information, praxis och socialt deltagande. Både SPM-P och The Sensory Processing Measure - SPM (formuläret för barn i åldern 5 till 12 år) har sin förankring i teorin om sensorisk integration. Teorin framhåller att sensoriska integrationsproblem kan leda till inlärningssvårigheter eller svårigheter att utföra dagliga aktiviteter eller begränsningar av socialt deltagande och praxis.

SPM-P består av ett hemmaformulär och ett förskoleformulär som tillsammans ger en unik och omfattande bild av barnets sensoriska funktion hemma och i förskolan. Hemmaformuläret besvaras av barnets förälder eller vårdnadshavare och förskoleformuläret av förskolepersonal eller dagbarnvårdare som känner barnet väl.

SPM-P mäter samma funktioner som SPM: Socialt deltagande (SOC), Syn (VIS), Hörsel (HEA), Känsel (TOU), Kroppsuppfattning (BOD), Balans och rörelse (BAL), Planering och idéer (PLA) och Totala sensoriska system (TOT). SPM-P ger kliniskt relevant information om specifika problem som under- och överkänslighet, sensoriskt sökande beteende och perceptuella problem. Det finns också enskilda frågor om smak- och luktsinnet.

Med de separata hemma- och förskoleformulären är det möjligt att jämföra barnets sensoriska funktion i olika miljöer. Eftersom SPM-P och SPM mäter samma funktioner kan man följa barnets utveckling över tid från 2 år upp till 12 år. Mer information om SPM finns här.


SPM-P komplett omfattar amerikansk manual, hemmaformulär och profilblankett 25 st* samt förskoleformulär och profilblankett 25 st*.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
131-500 SPM-P, Komplett
1 700 kr
131-501 SPM-P, Amerikansk manual (2010)
1 200 kr
131-502 SPM-P, Hemmaformulär & profilblankett, 25 st*
350 kr
131-503 SPM-P, Förskoleformulär & Profilblankett, 25 st*
350 kr
* Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB