Skriv utSkriv ut

Frukostseminarium 20/4 i Stockholm

The New Reynell Developmental Language Scales (NRDLS)

Den svenska versionen av den fjärde utgåvan av det välkända språktestet The New Reynell Developmental Language Scales (NRDLS) är avsett för bedömning av barn i åldrarna 2 till 7 år. Testet är översatt, anpassat och normerat i Sverige under åren 2014–2016 av Inger Lundeborg Hammarström vid Linköpings universitet, Lisen Kjellmer vid Karolinska institutet och Kristina Hansson vid Lunds universitet.

NRDLS består av två delar: Förståelse som undersöker barnets förmåga att förstå talat språk och Produktion som fokuserar på barnets språkproduktion.

En viktig nyhet i NRDLS är tilläggsmanualen ”Vägledning för bedömning av språk hos barn som är flerspråkiga” (eng. Multilingual Toolkit). Vägledningen är ett värdefullt komplement till testet och rekommende­ras till alla testanvändare som använder NRDLS för utredning av flerspråkiga barn.

Vid detta frukostseminarium kommer Inger Lundeborg Hammarström vid Linköpings universitet och Kristina Hansson vid Lunds universitet att beskriva de olika delarna av NRDLS.


Datum: 20 april 2018
Tid: 8.30-10.30 (seminariet börjar kl 09.00)
Plats: Stockholm
Målgrupp: Psykologer och logopeder

Anmäl dig till pernilla.milacki@hogrefe.se  

Frukostseminariet är gratis men vi tar en "noshow"-avgift (dvs om du uteblir utan att ha avanmält dig) på 300 kr.

Anmäl dig nu! Begränsat antal platser.Om författarna till den svenska verisonen av NRDLS
Inger Lundeborg Hammarström är legitimerad logoped och universitetslektor vid Institutionen för klinisk och exprementiell medicin, enheten för logopedi, Linköpings universitet. Hon bedriver forskning och undervisar vid Linköpings universitet på grundnivå och avancerad nivå på logopedprogrammet samt på ett multidisciplinärt masterprogram i vilket logopedi ingår.

Lisen Kjellmer är legitimerad logoped och universitetslektor vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Hon bedriver forskning och undervisar på grundnivå och avancerad nivå på specialpedagog- och speciallärarprogrammen, inom lärarutbildningen, på fristående kurser samt på ett masterprogram i specialpedagogik.

Kristina Hansson är legitimerad logoped och universitetslektor vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund, Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet. Hon bedriver forskning och undervisar på grundnivå och avancerad nivå på logopedprogrammet. 


Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB