Skriv utSkriv ut

Hogrefe firar 10 år i Sverige!

Hogrefe Psykologiförlaget startade verksamhet i Sverige 1 september 2008. Under 10 år har vi nu framgångsrikt publicerat test inom våra tre affärsområden. Vi erbjuder ett brett och växande utbud av kliniska test på svenska och norska, test för användning inom skolans värld samt rekryteringsverktyg till HR-sektorn. Vi certifierar även testanvändare i våra arbetspsykologiska test i Sverige och Norge.

Dr. Carl Jürgen Hogrefe startade förlagsverksamhet i Göttingen 1949 och sedan dess har det familjeägda bolaget växt till att dominera den europeiska testmarknaden. Idag omfattar Hogrefe-gruppen 15 bolag med totalt 360 anställda och erbjuder 2 000 test på 19 olika språk, 2 400 böcker och ett stort antal tidskrifter.

Som ett tack till våra kunder och för att fira vårt 10-års jubileum kommer vi under hösten att arrangera seminarier runt om i landet. 

Seminarier:

Seminarium: Språktestet The New Reynell Developmental Language Scales (NRDLS)
Föreläsare: Inger Lundeborg Hammarström, Kristina Hansson
Datum: 19/9
Ort: Lund
Läs mer!

Seminarium: Presentation av MMPI-2 och nya MMPI-RF
Föreläsare: David Fridefors
Datum: 28/9
Ort: Göteborg
Läs mer!

FÅTAL PLATSER KVAR!
Seminarium: Kartläggning av elevers läs- och skrivutveckling
Föreläsare: Inger Fridolfsson
Datum: 3/10
Ort: Linköping
Läs mer!

Seminarium: Att utreda små barn med oklara utvecklingsavvikelser
Föreläsare: Eric Zander
Datum: 4/10
Ort: Helsingborg
Läs mer!

Seminarium: Barns och ungdomars läsutveckling – Hur ser den ut och hur kan den mätas?
Föreläsare: Karin Taube, Per Andreasson
Datum: 10/10
Ort: Umeå
Läs mer!

FULLBOKAT!
Seminarium: Att mäta styrkor och svårigheter hos barn och ungdomar med hjälp av skattningsformulär och neuropsykologiska test
Föreläsare: Lisa B Thorell
Datum: 17/10
Ort: Stockholm 
Läs mer!

Seminarium: Fonologisk medvetenhet hos förskolebarn – MiniDUVAN
Föreläsare: Ulrika Wolff
Datum: 13/11
Ort: Göteborg
Läs mer!

Ni anmäler er genom att maila till pernilla.milacki@hogrefe.se med information om vilket seminarium ni vill gå på.


Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB