Skriv utSkriv ut

Kurs i SPM 19-20/3 2018

SPM är bedömningsinstrument som används för att utreda problem hos barn i låg- och mellanstadieåldern gällande bearbetning av sensorisk information, aktivitetsutförande och socialt deltagande. SPM används för att öka förståelsen för sensoriska svårigheter, vilka kan leda till inlärningssvårigheter eller svårigheter att utföra dagliga aktiviteter.

Sveriges Arbetsterapeuter och Svenska Sensory Integrationsföreningen enligt Jean Ayres (SSIA) anordnar i samverkan denna kurs i kartläggning av sensoriska processvårigheter hos barn.

Målgrupp: Leg. arbetsterapeut, specialpedagoger och fysioterapeuter.

Datum: 19-20 mars 2018

Plats: Nacka utanför Stockholm

 

>> För mer information och anmälan klicka här 

    
     

Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB