Skriv utSkriv ut

LäsKedjor–2

Christer Jacobson

Syfte: Bedömning av ordigenkänning eller ordavkodningsförmåga gällande svenska och engelska
Ålder: Skolår 1 till och med första året på gymnasiet
Administrering: Främst grupp

LäsKedjor–2 är ett reviderat screeninginstrument för bedömning av läsförmåga hos elever. Provet syftar som tidigare på att ge snabb och reliabel information för att bedöma såväl klassens som enskilda elevers avkodningsförmåga. Metoden har utvecklats inom ramen för läsprojektet Läsutveckling i Kronoberg.

LäsKedjor–2 består av en enhetlig version över alla åldrar och omfattas av tre delprov, avsedda för årskurs 1-9 samt gymnasiets första år samt ett engelskt tilläggsprov från årskurs 3:

Bokstavs- Ord- och Meningskedjor
Provet består av läskedjorna bokstavskedjor, ordkedjor och meningskedjor. Lästiden för dessa är två minuter vardera och eleven markerar här två bokstavskedjor, tre ordkedjor respektive tre meningskedjor. Standardiseringen av delproven ägde rum under två tillfällen, hösten 2013 och våren 2014. Normerna för hösten baseras på ungefär 5040 elever från årskurs 2 till gymnasiet, och normerna för våren baseras på 3850 elever från årskurs 1-9. Staninevärden presenteras per årskurs för alla elever som genomfört proven, och är inte uppdelade på basis av kön. Statistik för normeringsunderlaget presenteras på basis av kön.

Engelska ordkedjor
Provet består av 80 engelska ordkedjor, English WordChains. Lästiden är som övriga delprov två minuter och eleven markerar här tre ordkedjor. Standardiseringen för det engelska delprovet ägde rum under våren 2014. Normerna baseras på totalt 2628 elever från årskurs 3 till gymnasiets första år. Staninevärden presenteras per årskurs för alla elever som genomfört proven, och är inte uppdelade på basis av kön. Provet administreras och tolkas enligt de anvisningar som finns presenterade i handledningen för LäsKedjor–2. Tilläggsprovet med engelska ordkedjor kan beställas separat.

>>Nu finns finlandssvenska normer för nedladdning (pdf)
Nu finns finlandssvenska normer för hela grundskolan, dvs. årskurs 1-9 samt gymnasiets årskurs 1. Normer för Wordchains finns för årskurs 5-9 samt årskurs 1 i gymnasiet.

Handledningen
Handledningen till LäsKedjor–2 omfattar teoretisk bakgrund samt administrerings- och tolkningsanvisningar. Standardiseringsarbetet för normunderlaget och viss jämförelse med föregående normunderlag presenteras i ett avsnitt, dessutom presenteras läsutveckling under 25 år som ingått i projektet Läsutveckling i Kronoberg.

Delarna
LäsKedjor-2 kan beställas i ett sammansatt häfte med alla delprov inkluderade (bokstavskedjor, ordkedjor och meningskedjor), men finns också som separata delprov efter behov. Rekommendationen är att från och med årskurs 3 använda det sammansatta häftet med alla delprov för att få en fullständig bild av elevens ordavkodningsförmåga och för att kunna identifiera de individer som har lässvårigheter eller dyslexi. Gällande årskurs 1 och 2 kan de separata delproven Bokstavskedjor och Ordkedjor användas, väljer man att använda Meningskedjor i årskurs 2 tolkas normerna med stor försiktighet. Separata delprov kan också användas vid uppföljning.

Beställ snabbt via e-handel, mail eller med vårt digitala beställningsformulär (kräver e-postprogram). Har du inget e-handelskonto kan du ansöka om det här.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
260-101 LäsKedjor-2, Handledning (2014)
395 kr
260-102 LäsKedjor-2, Testhäfte Skolår 1-9 och år 1 i gymnasiet, 25 st*
325 kr
260-103 WordChains, Testprotokoll Skolår 3-9 och år 1 i gymnasiet, 25 st*
125 kr
260-104 Läskedjor-2, Bokstavskedjor Testhäfte, 25 st*
125 kr
260-105 Läskedjor-2, Ordkedjor Testhäfte, 25 st*
125 kr
260-106 Läskedjor-2, Meningskedjor Testhäfte, 25 st*
135 kr

Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2018 Hogrefe Psykologiförlaget AB